EVITEK OY

RAKENNUSVAHINGON PROJEKTINHOITOA

Evitek Oy tarjoaa rakennusvahinkojen korjaushankkeiden konsultointia
yrityksille ja yhteisöille.

Yllättävän vahinkotapahtuman sattuessa tarjoamme mutkattoman ja joustavan
palvelun vahingon hoitoon, vakuutetun kanssa sovitulla laajuudella.

Rakennuttamistehtävät vahinkokohteissa sisältäen vakuutusyhtiöhyväksynnät ja
valvontatyöt.

Yhteistyöverkostomme avulla tarjoamme myös kootusti vahinkotapahtumista
kokemusta omaavien suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden palvelut purkamisesta
jälleenrakennukseen.